Organizacja i przekształcenia podmiotów gospodarczych

  pełna obsługa czynności związanych z założeniem przedsiębiorstwa w wybranej formie prawnej:
spółka z o.o., akcyjna, cywilna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna, spółdzielnia, etc.

  zakładanie także podmiotów niekomercyjnych: stowarzyszenia, fundacje, etc.

  sporządzanie dokumentów założycielskich, bieżących i likwidacyjnych - umów, statutów, uchwał, etc.

  sporządzanie dokumentów rejestracyjnych i zgłaszanie podmiotów w EDG, KRS, Urzędzie Statystycznym, ZUS i Urzędzie Skarbowym

  przekształcenia podmiotów gospodarczych

  likwidacje i zamknięcia działalności

| Księgowość i finanse | Organizacja | Inwestowanie i ubezpieczenia | Nieruchomości | Kontrakty gospodarcze| Szkolenia |